•  – ارسال رایگان به سراسر کشور برای سفارشات بیشتر از مبلغ 5,000,000 ریال
  •   امکان عودت تا  10 روز در صورت عدم رضایت از محصول