مدباس (ModBus)

مدباس (ModBus)

مدباس (Modbus)

مدباس Modbus يک پروتکل ارتباطي است و ابتدا در سال 1979 توسط Modicon  عرضه شد. کاربرد اوليه آن براي استفاده در PLC ها بود ولي به تدريج به عنوان يک استاندارد ارتباطي پذيرفته شد و بسياري از سازندگان تجهيزات اتوماسيون آن را پشتيباني کردند. به اين ترتيب، شبکه مدباس به صورت يک استاندارد باز در آمد به گونه اي که محصولات سازندگان مختلف به راحتی توسط اين پروتکل با يکديگر ارتباط برقرار کردند. سازندگان وسايل کوچک نيز ترجيح دادند اين پروتکل را با ارتباط  RS 485 يا RS232  روي وسايل خود بکار ببرند، تا استفاده از آنها در پروژه هاي بزرگ ميسر گردد.

Modbus به دليل استفاده از لينک هاي سريال RS485/RS232 داراي محدوديت هاي شد که به برخي از آنها اشاره میگردد :

  • کند بودن خطوط سريال که بين 9600   تا  115000 بيت در ثانيه کار مي کنند، يعني در ماکزيمم حالت 0.115Mbps  که این سرعت در مقایسه با شبکه های ارتباطی امروزی که 100Mbps یا حتی چند Gbps سرعت دارند، پایین است.
  • از آنجا که توسط RS232 فقط دو وسيله و توسط RS485 حدود 256 وسيله امکان ارتباط دارند. از این رو، برای ارتباط دادن تعداد زیادی وسایل مثلاَ 500 وسیله نیاز به ارتباط پیچیده درختی شکل است.
  • ارتباط سريال Modbus به صورت Master/Slave است. به اين معني که روي باس فقط يک وسيله (Master) با گروهی از (Slave) ها را دارد.

 

با وجود اين محدوديت ها پروتکل Modbus در عرصه اتوماسيون جايگاه ويژه خود را پيدا کرد. برخي از ويژگي های پروتکل Modbus نظيرفرمت فريم ها و توالي آن ها و توابع کاربردی فيکس هستند. برخي ديگر، مانند وسيله و مد انتقال توسط کاربر قابل انتخاب هستند. این ويژگي ها وقتي سيستم در حال کار است قابل تغيير نمي باشند.

 

  Modbusداراي سه نسخه اصلي زير است، که ويژگي هاي آنها با هم متفاوتند:

  •  Modbus RTU/ASCIIکه بصورت سريال رو RS485 يا RS232 کار مي کند.
  •  Modbus TCP/IPکه روي اترنت کار مي کند.
  •  Modbus Pluکه به صورت Token Pass و با سرعت بالا طراحي شده است .

شکل زير نمونه اي از شبکه مدباس که در آن هر سه نوع پروتکل ذکر شده به کار رفته اند، را نشان مي دهد:

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *